Generator fal uderzeniowych GFU-1/15 - Ekozub

Nowoczesne technologie w twoim zasięgu

"Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz
mądrze korzystać z własnych doświadczeń"

August Rodin

Gwarancja pewnych rozwiązań

"Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz
mądrze korzystać z własnych doświadczeń"

August Rodin

Nowoczesne technologie w twoim zasięgu

"Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz
mądrze korzystać z własnych doświadczeń"

August Rodin

Generator fal uderzeniowych GFU-1/15.

Generator fal uderzeniowych GFU-1/15.

     Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników wszelkiego rodzaju wymienników ciepła, różnej mocy kotłów CO, podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej oraz wielu innych urządzeń i instalacji proponujemy Państwu zastosowanie technologii fali uderzeniowej do usuwania osadów i szlamów wytrącanych w wodzie. Przedstawiony poniżej zestaw, którego podstawowym elementem jest generator fal uderzeniowych GFU-1/15, pozwoli Państwu obniżyć koszty zakupu paliwa, wyeliminować kosztowne i niebezpieczne czyszczenia chemiczne urządzeń oraz uprościć dotychczas stosowane metody rozwiązujące bieżące problemy.

mały generator
Fot. 1. Zestaw do czyszczenia z generatorem fal uderzeniowych GFU-1/25. 

Nowatorskie rozwiązanie czyszczenia urządzeń za pomocą fali uderzeniowej dotychczas nie było stosowane w Polsce i Europie. Firma EKOZUB Sp. z o.o. z sukcesami wdraża różne konstrukcje generatorów fal uderzeniowych w energetyce i przemyśle oraz w wielu dziedzinach życia codziennego.

Opis i zasada działania generatora fal uderzeniowych GFU-1/15.
Proponowany do sprzedaży generator GFU-1/15 posiada wszelkie dopuszczenia wymagane w Polsce dla urządzeń ciśnieniowych. Fala uderzeniowa wyzwalana jest za pomocą sprężonego powietrza bezpośrednio z kompresora lub butli napełnionej dowolnym gazem obojętnym (dwutlenek węgla, argon, dowolna mieszanka gazów technicznych). Wyzwolenie fali uderzeniowej następuje poprzez ręczne otwarcie zaworu spustowego. Dzięki zastosowaniu fali uderzeniowej eliminuje się pracochłonne i niebezpieczne operacje czyszczenia chemicznego urządzeń poprzez wywołanie przepływu burzliwego w urządzeniach. Praktycznie nie istnieje ryzyko uszkodzenia mechanicznego czyszczonych urządzeń. Naukowe badania oraz doświadczenia z bieżącej eksploatacji potwierdzają dużą skuteczność kruszenia kamienia oraz usuwania wszelkich osadów zalegających w urządzeniach zarówno po stronie wody jak i spalin.

Przykładowe zastosowania generatorów fal uderzeniowych GFU-1/15.
1. Czyszczenie różnej mocy kotłów wodnych i parowych ze szlamów, mułów
oraz twardych osadów po stronie wody powstałych w czasie bieżącej eksploatacji.

Cykliczne płukanie kotłów zabudowanych w domach użyteczności publicznej oraz pomniejszych kotłowniach z wykorzystaniem generatora fal uderzeniowych GFU-1/15 eliminuje tworzenie się na powierzchniach grzewczych po stronie wody twardych osadów. W wyniku wyzwolonej fali uderzeniowej w wodzie następuje intensywne i gwałtowne wzburzenie szlamów i mułów oraz kruszenie twardego kamienia kotłowego. Cyrkulująca woda przez czyszczone kotły wypłukuje wszelkie osady zalegające na ściankach wymiany ciepła. W czasie czyszczenia nie ma potrzeby dodawać żadnego środka chemicznego. Operacja czyszczenia jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Utrzymując w czystości wewnętrzne powierzchnie kotła zmniejsza się zużycie paliwa oraz ogranicza się ryzyko jego zniszczenia. W wyniku zakamienienia powierzchni grzewczych kotłów może nastąpić lokalne przegrzanie materiału, rozszczelnienie kotła a w konsekwencji jego wymianę. Metodę cyklicznego czyszczenia kotłów za pomocą generatora fal uderzeniowych GFU-1/15 w szczególności polecamy użytkownikom, gdzie nie jest zabudowana stacja uzdatniania wody. Uzupełniając obiegi ciepłownicze twardą woda (z sieci wodociągowej) intensyfikujemy zjawisko tworzenia się szlamów, mułów i twardego kamienia. Zalegające osady wewnątrz kotłów powodują zwiększone zużycie paliwa oraz ryzyko szybszego zużycia się elementów kotłów.

2. Czyszczenie kotłów wodnych i parowych z osadów od strony spalin.
W wyniku spalania paliw stałych (węgiel, drewno) w kotłach następuje bardzo intensywny proces zabrudzania się powierzchni grzewczych sadzą oraz popiołami i osadami stałymi. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy kotłów opalanych olejem lub gazem. W kotłach o mniejszej mocy (do 200 kW) można wykorzystać do czyszczenia generator fal uderzeniowych GFU-1/15. Problem czyszczenia większych kotłów należy rozpatrzyć indywidualnie w zależności od konstrukcji i spalanego paliwa. W przypadku kotłów o wydajności powyżej 1 MW proponujemy instalację czyszczenia opartą o generator fal uderzeniowych GFU-24/8. Strzelając falą uderzeniowa do zamkniętej przestrzeni kotła powodujemy wzruszenie pyłu zalegającego na powierzchniach i jego przemieszczenie do kanałów wyczystkowych. Proces czyszczenia nie powoduje zapylenia kotłowni. Tradycyjne metody mechanicznego czyszczenia za pomocą wyciorów są rzadko stosowane, a zlecenie tej usługi specjalistycznej firmie jest kosztowne. Każdy kocioł po sezonie grzewczym powinien być gruntownie wyczyszczony od strony spalin. W przypadku eksploatacji kotłów przez cały rok czyszczenie powinno być przeprowadzane dwa razy do roku. W wyniku wyczyszczenia z pyłu kotła od strony spalin minimalizuje się zjawisko korozji postojowej w okresie letnim. Utrzymanie w czystości powierzchni grzewczych powoduje znaczne obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększenie żywotności kotłów. W większości przypadków problem utrzymania w czystości powierzchni grzewczych kotłów od strony spalin jest pomijany. Osoby obsługujące kocioł niechętnie podejmują się czyszczenia tradycyjnymi metodami,a bezpośredni nadzór świadomy szkodliwości tej operacji często jej nie wymaga. Dzięki zastosowaniu generatora fal uderzeniowych GFU-1/15 można czyścić kocioł będący w gorącej rezerwie lub niepracujący. Kilka strzałów generatorem na czyszczone powierzchnie kotła pozwoli usunąć większość osadów sypkich, polepszając wymianę ciepła oraz zmniejszając koszty paliwa. Fala uderzeniowa nie powoduje żadnego mechanicznego uszkodzenia ścianek. W wyniku zadziałania fali uderzeniowej na powierzchnie grzewczy tworzy się dodatkowa warstwa pasywacyjna ograniczająca zjawisko korozji postojowej powstającej w wyniku przepływu wilgotnego powietrza. Utrzymując w czystości powierzchnie grzewcze po stronie spalin uzyskuje się duże oszczędności paliwa oraz zmniejsza się zagrożenie zadymienia kotłowni. Czyszcząc kocioł przed odstawieniem na dłuższy okres minimalizuje się ryzyko korozji postojowej.

3. Czyszczenie kominów spalinowych i kanałów wentylacyjnych.
W wyniku spalania paliw w kotłach następuje zabrudzenie się kominów spalinowych popiołem, sadzą i innymi związkami smolistymi. Obowiązkiem użytkowników kotłów jest utrzymanie w czystości kanałów spalinowych. W wyniku zaniedbania tego obowiązku może dość do uszkodzenia komina i narażenia życia ludzkiego. Zanieczyszczony komin jest również przyczyną wzrostu kosztów spalanego paliwa oraz znacznego zapylenia i zadymienia kotłowni. Wyzwolona fala uderzeniowa generatorem GFU-1/15 w przewodzie kominowym powoduje wzruszenie sadzy i pyłu, który łatwo można usunąć przez wyczystkę.

Operację tą przeprowadza się bez konieczności wejścia na dach. Jest bezpieczna dla ludzi i nie powoduje zapylenia kotłowni. Fala uderzeniowa wyzwolona w ograniczonej przestrzeni przewodu spalinowego biegnie na duże odległości. W tym przypadku wysokość komina nie ma znaczenia. Skuteczność czyszczenia jest bardzo duża. Wykorzystując generator fal uderzeniowych GFU-1/15 praktycznie można czyścić każdy komin spalinowy niezależnie od jego stanu technicznego. Operacja czyszczenia jest nieskoplikowana i szybka. Najczęściej czyszczenie komina wykonuje się w tym samym czasie co czyszczenie kotła. Bardzo efektywnie można czyścić za pomocą fali uderzeniowej kanały wentylacyjne o różnym przekroju i kształcie. Własności fali uderzeniowej pozwalają wyczyścić bardzo skomplikowane kanały wentylacyjne o dużych długościach. W czasie czyszczenia nie ma potrzeby wchodzenia na duże wysokości w okolice wylotów powietrza. Całość operacji wykonuje się w pomieszczeniu, gdzie doprowadzona jest wentylacja. Utrzymując w czystości ciągi spalinowe i wentylacyjne eliminujemy zagrożenie zapalenia się komina spalinowego oraz wytworzenia się tlenków węgla. Skuteczność czyszczenia generatorem fal uderzeniowych GFU-1/15 gwarantuje nam bezpieczeństwo ludzi i minimalizuje zagrożenie pożaru.

Pliki do pobrania

Pobierz plik Oferta GFU 1/15 ze strony Dentica24Oferta GFU 1/15
(plik PDF, 3,59 MB)

Podstrony

Uruchomienie instalacji w Arabii Saudyjskiej
22.05.2019Uruchomienie instalacji w Arabii Saudyjskiej

W dniu 15.05.2019r. firma…

.Wesołych Świąt
17.04.2019.Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Zakończenie montażu instalacji czyszczenia płomieniówek w Starachowicach
23.02.2019Zakończenie montażu instalacji czyszczenia płomieniówek w Starachowicach

W dniu 22.02.2019r. został zakończony…

Start|O nas|Artykuły i opracowania|Bez nazwy|Aktualności|Filtry wodne |Fala uderzeniowa|Czyszczenie Rurociągów|Linki|Artykuły i opracowania|Mapa strony|Realizacje|Kontakt Ekozub © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Margomedia
Portal www.ekozub.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij